Integrovaný manažérsky systém (IMS)

Spoločnosť SLOVAK LINES a.s. je držiteľom certifikátu ISO 9001, ktorý získala po intenzitnej príprave a následne vykonanom audite spoločnosťou
TÜV NORD CERT GmbH.

Tento certifikát potvrdzuje že spoločnosť SLOVAK LINES a.s. používa systém manažérstva kvality v súlade s normou číslo EN ISO 9001 : 2015 pre oblasť platnosti:

PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVA DOPRAVA

Certifikácia bola vykonaná podľa predpisov TÜV NORD CERT pre auditovanie a certifikáciu a podlieha pravidelným kontrolným auditom.

Politika IMS Slovak Lines, a.s.

Oblasť platnosti IMS