Bezbariérové cestovanie

Záleží nám na všetkých cestujúcich a snažíme sa spríjemniť cestovanie aj starším osobám, osobám so zdravotným postihnutím ale aj rodičom s malými deťmi.

Všetkým prinesie zásadné zlepšenie v komforte a službách nová plánovaná autobusová stanica. Nečakáme však na ňu so založenými rukami. V roku 2013 boli k jednotlivým nástupným ostrovčekom vybudované bezbariérové prístupy zabezpečené šikmou plochou, vyznačené boli cesty pre bezbariérový pohyb po priestore autobusovej stanice, pribudla bezbariérová toaleta na prízemí budovy a po areáli stanice boli rozmiestnené základné informácie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Kontaktným miestom pre cestujúcich, ktorí potrebujú asistenčnú pomoc, sú určené pokladne 4, 5 a 6 nachádzajúce sa vo vestibule autobusovej stanice.

Postupne modernizujeme vozový park. V prímestskej doprave sme od začiatku roka 2013 začali zaraďovť do prevádzky nízkopodlažné autobusy, ktoré zvyšujú kvalitu cestovania mnohým našim klientom. Doteraz náš vozový park disponuje 84 nízkopodlažnými autobusmi. Začiatkom roka 2015 pribudnú do vozového parku Slovak Lines ďalšie.