Obchody a služby

V budove Náhradnej autobusovej stanice Nivy nájdete:

 • pokladne na predaj cestovných lístkov na diaľkové a medzinárodné linky, 
 • predpredaj PCL na integrovanú dopravu, 
 • predaj dopravných kariet Slovak Lines,
 • informácie, 
 • elektronické informačné tabule o odchodoch autobusov,
 • bankomat, 
 • kaviareň,
 • prevádzky s občerstvením
 • novinový stánok,
 • kľúčovú službu, 
 • potraviny