Prenájom reklamných plôch

Mobilná reklama je veľmi dobre viditeľná, klientmi pozitívne vnímaná a oslovuje širokú verejnosť vo všetkých regiónoch. Využite možnosť propagácie svojej firmy na našich autobusoch.

Ponúkame aj vybrané reklamné plochy v priestoroch Autobusovej stanice Mlynské nivy a tiež reklamu v Slovak Lines magazíne. 

Pre ponuku mediálneho priestoru kliknite na link >>TU<<

Po výbere konkrétnych formátov pre našich klientov zabezpečujeme:
- kalkuláciu a návrh zdarma
- zabezpečenie výroby fólií a letákov
- inštaláciu / deinštaláciu reklamy 
- údržbu reklamných fólií
- dodanie fotodokumentácie ihneď po inštalácii reklamy

V prípade záujmu kontaktujte MARKETINGOVÉ ODDELENIE:
Tel./Fax: +421 2 5542 1185 
E-mail: marketing@slovaklines.sk