Cestujem s batožinou

Na cesty, najmä na tie dlhšie, sa zvyčajne vyberáte s batožinou. Preprava batožiny autobusom je výhodná obzvlášť v medzinárodnej doprave: neobťažuje Vás detailná kontrola batožiny ako na letisku, môžete si vziať aj viac batožín, nečakáte na ňu - máte ju hneď k dispozícii, a za základnú batožinu spravidla neplatíte. Ani v tuzemskej diaľkovej doprave množstvo batožiny alebo rýchle disponovanie s ňou nie je problémom.

V autobusoch sa Vaša batožina prepravuje ako príručná alebo ako cestovná batožina.

PRÍRUČNÁ BATOŽINA

Prepravuje sa spoločne s cestujúcim a cestujúci si za túto batožinu aj zodpovedá.

- V prímestskej doprave sa každá batožina prepravuje spoločne s cestujúcim. Za príručnú sa považuje taká batožina, ktorá neprekračuje stanovené váhové alebo rozmerové limity. Takáto batožina sa prepravuje zdarma.

- V diaľkovej doprave sa za prepravu príručnej batožiny neplatí. Cestujúci si však môže vziať so sebou do vozidla len takú batožinu,  ktorú si umiestni na kolenách, pod sedadlom, alebo na polici. Batožina nesmie prekážať pri vstupe či výstupe, ani v uličke autobusu.

- Na medzinárodných  linkách, prevádzkovaných pod značkou Eurolines platia jednotné pravidlá na prepravu batožiny, ak nie je pod cestovným poriadkom príslušnej linky uvedené inak. Za prepravu príručnej batožiny sa neplatí.
Príručná batožina na medzinárodných linkách:
•    nesmie presahovať rozmer 20 × 30 × 50 cm. Cestujúci je povinný umiestniť si príručnú batožinu tak, aby neprekážala pri vstupe/ výstupe ani v uličke autobusu
•    Dospelý vo veku 26 – 59 rokov, mládež a študent vo veku 12 – 25 rokov a dieťa vo veku 4 – 11 rokov  majú nárok na prepravu 1 ks príručnej batožiny.
•    Dieťa vo veku 0 -3 roky nemá nárok na prepravu príručnej batožiny.

CESTOVNÁ BATOŽINA

V diaľkovej a v medzinárodnej doprave sa zvyčajne cestovná batožina prepravuje oddelene od cestujúceho, čiže v batožinovom priestore dole vo vozidle, a za jej prepravu zodpovedá dopravca. Takúto batožinu do batožinového priestoru ukladá zvonku vozidla vodič za Vašej pomoci. Batožina musí byť označená batožinovým lístkom.

Pred vybratím batožiny z batožinového priestoru je potrebné vodičovi predložiť platný batožinový lístok. Vodič batožinu identifikuje a následne Vám ju vydá - týmto sa snažíme maximálne obmedziť možnosť krádeže alebo zámeny batožiny. Inak vodič nie je oprávnený vydať Vám batožinu. Z batožinového priestoru batožinu vyberá len vodič v spolupráci s cestujúcim. V určitých prípadoch sa však cestovná batožina prepravuje spoločne s cestujúcim a cestujúci si za túto batožinu aj zodpovedá.

- V prímestskej doprave sa cestovná batožina prepravuje spoločne s cestujúcim. Je to batožina, ktorá prekračuje stanovené váhové alebo rozmerové limity. Ceny za prepravu takej batožiny je cena 0,35 EUR v hotovosti a 0,32 EUR pri platbe dopravou kartou.

Existujú však výnimky a bezplatne sa prepravuje napríklad invalidný vozík alebo detský kočík ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. Dovozné sa nevyberá ani za nákupnú tašku na kolieskach u osôb nad 70 rokov.

- V diaľkovej doprave sa preprava cestovnej batožiny vykonáva pod dohľadom cestujúceho alebo v batožinovom priestore. Cena za cestovnú batožinu je 0,50 EUR za každý kus batožiny. Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 2 cestovné batožiny, mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte ďalšie batožiny. Extra batožina, resp. lyže s palicami (zabalené v obale), snowboard (v obale), alebo kočík, je prijatá na prepravu iba v prípade voľného miesta v batožinovom priestore autobusu.

- Na medzinárodných  linkách, prevádzkovaných pod značkou Eurolines platia  jednotné pravidlá na prepravu batožiny, ak nie je pod cestovným poriadkom príslušnej linky uvedené inak. V medzinárodnej doprave sa prepravuje batožina v batožinovom priestore.

Cestovná batožina na medzinárodných linkách (s výnimkou linky Bratislava – Wien)
•    Dospelý vo veku 26 – 59 rokov, mládež a študent vo veku 12 – 25 rokov a dieťa vo veku 4 – 11 rokov  má nárok na bezplatnú prepravu  2 ks cestovnej  batožiny.  
•    Rozmer jednej cestovnej batožiny nesmie presiahnuť 170 cm (počíta sa súčet rozmerov: výška+šírka+hĺbka).
•    Maximálna váha oboch kusov cestovnej  batožiny je stanovená do 40 kg.
•    Dieťa vo veku 0 -3 roky nemá nárok na prepravu cestovnej batožiny!
•    Cestujúci zodpovedá za dohľad nad svojou batožinou pri jej nakladaní alebo vykladaní z/do batožinového priestoru.
•    Tretia, extra batožina ako aj lyže, snowboard resp. nadrozmerná batožina sa neprepravuje.
•    Prepravu detského kočíka musí cestujúci  nahlásiť pri kúpe cestovného lístka. Detský kočík môže byť prepravený iba v prípade prepravovaného dieťaťa v autobuse.
•    Cestovná batožina nesmie obsahovať šperky, artefakty, vzácne kovy, známky, zbierky, hotovosť alebo iné platobné prostriedky (bankové karty, cenné papiere) mobil, pas a iné doklady, drahé kožušiny či doplnky.
•    Nie je povolené prepravovať batožinu bez cestujúceho.
•    Každá batožina ukladaná do batožinového priestoru musí byť označená batožinovým lístkom.

Upozornenie: Napriek starostlivosti našej spoločnosti o batožinu odporúčame Vám ukladať ceniny  a osobné veci výlučne v príručnej batožine  a nenechávať ich v cestovnej batožine v batožinovom priestore.
Všetky podrobnosti súvisiace s batožinou nájdete v Tarife a v Prepravnom poriadku našej spoločnosti.

ZABUDNUTÁ PRÍRUČNÁ BATOŽINA

Občas sa stane, že si niektorí z Vás zabudnú príručnú batožinu v autobuse. Ak vodič našej spoločnosti takúto batožinu nájde, odovzdá ju do strát a nálezov, ktoré sa nachádzajú pred hlavnou budovou autobusovej stanice vedľa nástupíšť.