Dopravné obmedzenia

Z dôvodu konania športového podujatia The Championship 2019 v Šamoríne v dňoch 1.6.2019 a 2.6.2019 budú nasledovné zmeny v organizácii dopravy na pravidelných linkách, ktoré zabezpečuje dopravca Slovak Lines, a.s.:

 • 1.6.2019 (sobota od 8:00 do 15:00 hod.)
  Na trase Hamuliakovo – Šamorín zrušené bez náhrady zastávky Šamorín, Gútorská cesta a Hamuliakovo, Dunajská Riviéra
 • 2.6.2019 (nedeľa od 9:00 do 15:00 hod.)

V úseku Šamorín – Blatná na Ostrove – Gabčíkovo a späť zrušené spoje bez náhrady:

 • s odchodom Šamorín, aut.st. o 9:23,11:23,11:53 a 13:23 hod. do Gabčíkova (102413/19,27,92,35)
 • s odchodom Gabčíkovo, Dom služieb o 9:24,11:24 a 13:24 hod. do Šamorína (102413/44,52,60)

-----------------------------------------------------------

Dňa 26.5.2019 (nedeľa) z dôvodu konania športového podujatia bude obmedzená doprava medzi Sencom a Veľkým Grobom:

 • Spoj 108405/73 – Senec (11:45) – V. Grob (12:03) bude zrušený bez náhrady v celom úseku
 • Spoj 108405/74 – Báhoň (10:12) – Senec (10:45) bude zrušený bez náhrady v úseku V. Grob – Senec, spoj bude ukončený v zastávke Veľký Grob, Rešt.

-----------------------------------------------------------

Od 20.3.2019 (streda) do odvolania bude z dôvodu stavebných prác súvisiacich s budovaním terminálu v Šenkviciach zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok

 • Zastávka Šenkvice, žel.st. pre obidva smery obsluhovaná na zastávke pri budove železničnej stanice v smere  do Senca.
 • Zastávka Šenkvice, Chorvátska ul. na spojoch vedených z Pezinka do Vištuka bez náhrady zrušená.

Obchádzková trasa
Spoje v smere od Senca, časti Cerové a Pezinka budú vedené po Chorvátskej ulici, s odbočením vedľa benzínovej pumpy, popod železničný podjazd, s otáčaním na železničnej stanici.

-----------------------------------------------------------

Od 1.3.2019 (piatok od 16:00 hod.) do odvolania z dôvodu uzávierky cesty III/1379 medzi obcami Trnávka  - Macov bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok

Obsluha zastávok v obciach bude zabezpečovaná v zmenenom poradí a to nasledovne:

V smere do Blatnej na Ostrove:
Trnávka,Jednota; Blatná na Ostrove,č.d.208 s možnosťou výstupu/nástupu cestujúcich; Macov,Jednota; Macov,č.d.149; Macov,Jednota; Blatná na Ostrove,č.d.208; Blatná na Ostrove,OcÚ.

V smere do Šamorína:
Blatná na Ostrove,OcÚ; Blatná na Ostrove,č.d.208; Macov,Jednota; Macov,č.d.149; Macov,Jednota; Blatná na Ostrove,č.d.208; Trnávka,Jednota.

Obchádzková trasa
Spoje budú vedené po obsluhe zastávky Trnávka, Jednota po miestnej komunikácii do obce Blatná na Ostrove a ďalej budú pokračovať po súčasnej obchádzkovej trase v smere na Lehnice, s odbočením do obce Macov. V obci Macov, po obsluhe zastávky Macov,č.d.149 sa otočia a vrátia späť na cestu III/1382 do obce Blatná na Ostrove.

-----------------------------------------------------------

Od 18.2.2019 (pondelok od 16:00 hod.) do odvolania z dôvodu uzávierky cesty III/1383 medzi obcami Blatná na Ostrove a Macov bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok
Zastávka Blatná na Ostrove, č.d.208 bude dočasne premiestnená cca 100 metrov za križovatku v smere na Lehnice.

Obchádzková trasa
Spoje budú vedené po ceste III/1382 v smere na Lehnice, s pokračovaním odbočenia na obec Macov po ceste III/1379.

-----------------------------------------------------------

Od 3.9.2018 (pondelok) do odvolania bude dočasne zrušená bez náhrady autobusová zastávka Malacky, štad.

-----------------------------------------------------------

Od 1.9.2018 (sobota) do odvolania z dôvodu rekonštrukcie a úplnej uzávierky cesty v úseku Rohožník - Malacky bude zmena v organizácii dopravy na linkách:

 • 106406  Malacky – Plavecký Peter
 • 205410  Senica – Rohožník – Malacky 

Riešenie autobusových zastávok

Na predmetných linkách sú bez náhrady zrušené zastávky Rohožník, pri moste; Rohožník, hájovňa; Rohožník, strelnica B; Malacky, polesie; Malacky, les.hosp.; Malacky, Nemocnica a Malacky, štad.

Obchádzková trasa bude vedená cez Kuchyňu a Pernek so zastavovaním na vybraných zastávkach.