Profil spoločnosti

Slovak Lines, a. s. je jeden z najvýznamnejších poskytovateľov verejnej autobusovej dopravy (mimo MHD) na Slovensku.

Je progresívnou a moderne riadenou spoločnosťou. Čerpá z bohatej histórie siahajúcej až do roku 1949 ku vzniku ČSAD, n. p., avšak sleduje všetky moderné trendy v autobusovej doprave a dôsledne ich aplikuje vo svojej každodennej práci.

V uplynulých rokoch spoločnosť uskutočnila množstvo zásadných zmien. Významným symbolom týchto zmien bola zmena obchodného mena spoločnosti v roku 2007 z SAD Bratislava, a. s. na Slovak Lines, a. s.

Slovak Lines zabezpečuje pravidelnú dopravu (prímestskú, diaľkovú, medzinárodnú), zmluvnú zájazdovú a osobitnú dopravu, pričom svojim klientom poskytuje služby s dôrazom na modernosť, vysokú kvalitu a bezpečnosť. Pravidelnú dopravu zabezpečuje na 42 prímestských linkách, 3 diaľkových vnútroštátnych linkách  a 9 medzinárodných linkách.

Vozový park spoločnosti tvorí 250 autobusov. V prímestskej doprave autobusy ročne prepravia okolo 12,5 mil. cestujúcich.
V roku 2013 zaradila spoločnosť do vozového parku nízkopodlažné (Low Entry) autobusy typu IRISBUS CROSSWAY. Vozový park pre prímestskú dopravu sa v súčasnosti masívne obnovuje, pričom všetky nové autobusy sú klimatizované a kompletne vybavené aj pre cestujúcich so zdravotným postihnutím.

Okrem zabezpečovania dopravy sa Slovak Lines zaoberá aj opravou a údržbou vozidiel iným dopravcom, ako aj všetkým externým záujemcom.

Spoločnosť má v súčasnosti 505 zamestnancov, z toho 340 vodičov.

Našimi akcionármi sú s 56 % spoločnosť Bus Transport, s.r.o. a s 44 % Fond národného majetku SR. Aktívne sa podieľame na činnosti Združenia autobusovej dopravy a sme členom medzinárodného združenia dopravcov Eurolines.

Obchodné meno:Slovak Lines a. s.
Sídlo:Bottova 7, 811 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa:Slovak Lines, a.s. Bottova 7,
P.O. Box 35
810 11 Bratislava 111
Office:Náhradná autobusová stanica Nivy, Bottova 7, 811 09 Bratislava
Registrovaná:Okresný súd Bratislava I, Obchodný register, oddiel Sa, vložka č. 2815/B
IČO:35 821 019
IČ DPH:SK2020246976
DIČ:2020246976
Bankové spojenie:VÚB, a. s., Bratislava
Číslo účtu:SK74 0200 0000 0010 4160 4112